Suomeksi På Svenska

Krypgrundsproblem

Mögel, svampar och lukt bildas lätt när den relativa luftfuktigheten överstiger ca 75%, krypgrunden utsätts för hög relativ fuktighet en stor del av året och i alla ventilerade krypgrundsutrymmen finns risk för problem med fukt,vissa av  problemen  avslöjas först efter en längre tid.

De största orsakerna till fuktproblemen härstammar från uteluften och marken under grunden genom avdunstning.