Suomeksi På Svenska

Insekter och skadedjur

Det är viktigt att stoppa gnagare och insekter som invaderat olika byggnader och egnahemshus,Du tycker väl inte att det är trevligt att upptäcka att ditt hus invaderats av t.ex. myror som verkar att  finnas överallt,  möss och råttor som gnagar sönder allt som kommer i deras väg?

AMRELA Oy:s personal har redan i 30 års tid bekämpat skadeinsekter och skadedjur. Vi tänker alltid på miljön då vi väljer en lämplig bekämpningsmetod i samråd med kunden.

Fågelbekämpning är ett jobb för proffs

Genom alla tider har vi människor försökt att bekämpa fåglar med varierande framgång. Varför skall man bekämpa fåglar? Främst eftersom de i regel är smittobärare, till exempel salmonella är relativt allmänt förekommande bland de olika fågelarterna.

Fåglar smutsar även ner en hel del på platser som vi vill hålla rena, hur trevliga de än är. Därför har det utvecklats en hel del bekämpningsmetoder mot fåglar, dock bör man komma ihåg att bekämpningen skall avvisa fåglarna utan att skada dem,det är vår arbetsmetod.
Lintujen torjunta - Amrela Oy - Ampiaispesä
Vahinkoeläinten torjunta - Amrela Oy - Rotta